• Hizmet Adı: EPS ISI YALITIMI

Standardı, “TS 7316 EN 13163 Isı Yalıtım Mamulleri-Binalar için-Fabrikasyon olarak imal edilen-Genleştirilmiş polistiren köpük-Özellikler” olarak tanımlanmış standarddır.

Bu standardın içeriğinin önemli özelliği 15 kg/m3 ‘den daha düşük yoğunluklardaki ürünlerin binalarda ısı yalıtımı amaçlı kullanılmasını bugün için önlemesidir. Standardda binalarda kullanılacak ürünlerin yangın karşısındaki davranışları açısından bir sınırlama getirilmemiş olmakla beraber, binalarda ısı yalıtım amaçlı uygulamalarda B1 sınıfı kullanılması önerilir. EPS ürünlerin yangın karşısındaki davranışları ile ilgili daha fazla bilgi için üyesi olduğumuz European Manufacturers of Expanded Polystyrene (EUMEPS)’in www.eumeps.org adresli sitesinden “SBI testing programme”, “SBI testing programme, mounting and fixing conditions for “Doublages””, “Behaviour of EPS in case of fire” isimli dökümanları inceleyebilir.

EN 13163 Standardın içeriğinde bütün ürünlerde ve özel uygulamalarda hangi testlerin hangi standarda göre yapılması gerektiği açıklanmaktadır.

4  CEPHE’nin ürün ve deney imkânları ile desteklediği doktora tezi kapsamında, mekanik özellikler ve ısıl iletkenlik üzerinde hakim özellik yoğunluk olarak tesbit edilmiş olmakla birlikte; ilgili standardlarda EPS ısı yalıtım levhaları yoğunluklarına göre değil, mekanik özelliklerine göre sınıflandırılmaktadırlar. Ülkemizde henüz piyasaya arzı gerçekleştirilmemiş olmakla birlikte EPS levhaların ses yalıtım uygulamalarında kullanılan çeşitleri de vardır. EPS T olarak tanımlanan bu üründe mekanik özellikler değil, sıkıştırılabilirlik ve dinamik rijitlik özellikleri önem taşır. EPS ısı yalıtım levhaları özel işlemden geçmedikçe ses yalıtım uygulamalarında kullanılamazlar. EPS levhaların sınıflandırılması ve bu sınıflar için diğer özelliklerin tahmini değerleri Tablo 1’da verilmiştir. Herhangi bir ürünün özelliklerinin gerçek değeri, üretici tarafından TS 7316 EN 13163 ve EN 13172 (Thermal insulating products-evaluation of conformity”ye göre beyan ettiği değerlerdir.

EPS ISI YALITIMI ile ilgili Detaylı Bilgi için 0555 042 37 43 Whatsapp Hattından iletişime geçebilirsiniz

Aklınızda ne tür bir proje var?

Aşağıdaki hizmet konularından birini seçerek devam edin

Ses Yalıtım Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Dış Cephe Kaplama Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Su Yalıtımı Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Isı Yalıtım Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Çatı Kaplama ve Yalıtım Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Zemin ve İç Duvar Yalıtım Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Sizi Tanıyalım

Sizinle iletişime geçebilmemiz için gerekli bilgileri sağlayabilir misiniz?

Tüm yalıtım projelerinde %20 indirim ve 36 aya varan vade seçenekleri için son günler