İç Duvar Yalıtım Uygulamaları

Konutlarda günümüzde de uygulanmakta olan iç cephe ısı yalıtımı; sinema salonları, konser ve büro gibi az kullanılan, sürekli ısıtma gereksinimi olmayan yerler için uygun bir yalıtım yöntemidir. İç cephe yalıtım ile duvarların ısı muhafaza yeteneği az olmakla beraber ön ısınma zamanları kısadır. Yapılarda iç yüzeyden ısı yalıtımının yapılması halinde, ısı yalıtım malzemesinin içindeki yoğuşma olasılığının aşırı yoğunluğu buhar difüzyonu sonucundandır. Bu nedenle, yalıtım levhalarının sıcak bölümlerinde kesinlikle bir buhar kesici malzeme kullanılmalıdır.

Yalıtımın içeriden yapılması, dışarıdan ısı yalıtımı tercih edilmeyen durumlarda ve özellikle mevcut binaların ısı yalıtımında uygulanmaktadır. Ancak bu uygulamalarda, döşemelerin, kolon, kiriş ve perdelerin dış duvara bağlandığı bölümlerde oluşan ısı köprülerini yok etmek için gerekli önlemler alınmalıdır. Dışarıdan yalıtımlı duvarlarda uygulama tekniğinde görülen güçlükler ve maliyet artışı gibi olumsuzluklara rağmen, iç yüzeyden yalıtımlı duvarlarda uygulamadaki kolaylık ve düşük maliyet gibi olumlu özellikleri sayabiliriz. İçeriden yapılan yalıtımın üstünlükleri arasında; iskele ihtiyacının olmaması, bina dış görünüşünün uygulamadan etkilenmemesi, uygulamadaki kolaylık, uygulama sırasında dış hava şartlarından etkilenmemesi, istenilen mekan ya da duvar için uygulama imkanı vermesi ve daha ekonomik olması sayılmaktadır. Fakat içeriden yalıtımda sıcaklık farkları nedeniyle meydana gelen ısıl gerilmeler neticesinde içyapıda bozulmalar ve çatlaklar oluşabilmekte, yazın ise iç ortam sıcaklığında iklimlendirme cihazı kullanılmadığında yüksek artışlar olabilmekte ve iç hacimde alan kayıpları meydana gelmektedir.

İçten ısı yalıtım uygulamalarında, kat yüksekliğindeki ekstrüde polistren (boşluksuz) ısı yalıtım levhaları çimento bazlı yapıştırma harcı ile duvara yapıştırıldıktan sonra ek yerlerine file bant yapıştırılıp üzerine alçı sıva uygulanarak bitirilir. Plastik çivili yalıtım dübelleri ile fiksaj yöntemi, duvar yüzeyinin uygun olmaması veya kat yüksekliğinin 3m’yi aştığı durumlarda kullanılmalıdır.

Aklınızda ne tür bir proje var?

Aşağıdaki hizmet konularından birini seçerek devam edin

Ses Yalıtım Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Dış Cephe Kaplama Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Su Yalıtımı Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Isı Yalıtım Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Çatı Kaplama ve Yalıtım Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Zemin ve İç Duvar Yalıtım Uygulamaları

Lütfen ihtiyacınız olan hizmeti seçin

Sizi Tanıyalım

Sizinle iletişime geçebilmemiz için gerekli bilgileri sağlayabilir misiniz?

Tüm yalıtım projelerinde %20 indirim ve 36 aya varan vade seçenekleri için son günler